logo bip.gov.pl

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 O Zakładzie Usług Komunalnych / informacje ogólne
1.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. (ZUK) jest przedsiębiorstwem należącym do Gminy Cieszanów. Prowadzi działalność od 2003.
Powstał jako Zakład Dożywiania i Transportu, później funkcjonował pod nazwą Zakład Obsługi Gminy. Były to jednostki organizacyjne gminy.
Obecnie ZUK sp. z o. o. jest podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. 100 % udziałów w spółce posiada Gmina Cieszanów. Stąd też działalność spółki jest w dużej mierze uwarunkowana potrzebami gminy.

Obecnie ZUK sp. z o.o. prowadzi następującą działalność:

w zakresie rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa:
- usługi rolnicze (orka, bronowanie, kultywatorowanie, koszenie)
- utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych
- gospodarka leśna (pielęgnacja upraw leśnych, zrywka, wywóz drewna)

w zakresie budownictwa:
- remonty budynków, prace wykończeniowe, roboty budowlane,
- remonty i budowa dróg i chodników,
- wykonanie oraz remonty instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynków,

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania porządku:
- selektywna zbiórka odpadów,
- zbiórka i transport odpadów komunalnych
- sprzedaż i wynajem pojemników na odpady dla mieszkańców, firm i instytucji
- sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów

w zakresie transportu:
- dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli
- obsługa wycieczek, wyjazdów grupowych, imprez okolicznościowych
- przewóz towarów na zlecenie

w zakresie gastronomii:
- wyżywienie uczniów szkół i przedszkoli
- obsługa kateringowa imprez masowych
- organizacja i obsługa kateringowa imprez okolicznościowych

Do roku 2006 firma zajmowała się również produkcją i dostarczaniem ciepła do obiektów gminnych. Działalność tę zakończyła w momencie wymiany kotłowni gminnych na gazowe.
W chwili obecnej ZUK sp. z o.o. zatrudnia 33 osoby, w tym 28 osób bezpośrednio w usługach i produkcji. Firma szkoli też stażystów oraz uczniów szkół zawodowych.
W najbliższych planach ZUK jest poszerzenie zakresu usług i pozyskanie nowych klientów. Dalekosiężne plany przewidują produkcję i dystrybucję energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Sprzyja temu rolniczy charakter gminy Cieszanów oraz gmin sąsiednich, spory areał niewykorzystanych gruntów rolniczych i wynikająca stąd możliwość produkcji dużej ilości materiału odnawialnego.
Podstawowym problemem spółki jest mocno wyeksploatowany tabor transportowy, z tego powodu firma ponosi coraz większe koszty. Wynika z tego konieczność sukcesywnej wymiany środków transportu.


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 15:58

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj