logo bip.gov.pl

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 O Zakładzie Usług Komunalnych / przedmiot działalności
1.

Celem Spółki jest prowadzenie komunalnej działalności zarobkowej, a w szczególności w zakresie:

1.

gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 
 

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.41.B

 

- pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej

41.00.A

 

- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody

41.00.B

 

- gospodarowanie odpadami

90.02.Z

 

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

91.01.Z

 

- działalność sanitarna i pokrewna

90.03.Z

 

- pogrzeby i działalność pokrewna

93.03.Z

2.

robót budowlano-remontowych i instalacyjnych

 
 

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

45.21.A

 

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych

45.21.B

 

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych:
  rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych

45.21.C

 

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:
  rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

45.21.D

 

- budowa dróg kołowych i szynowych

45.23.A

 

- wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.25.D

 

- wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.31.A

 

- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.33.B

3.

innych usług

 
 

- transport drogowy towarów pojazdami specjalistycznymi

60.24.A

 

- transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi

60.24.B

 

- transport lądowy pasażerski, pozostały

60.23.Z

 

- gospodarka leśna

02.01.A

 

- szkółkarstwo leśne

02.01.B

 

- działalność usługowa związana z lesnictwem

02.01.Z

 

- działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

01.41.A

 

- produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

40.30.A

 

- dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)

40.30.B

 

- stołówki

55.51.Z

 

- działalność związana ze sportem, pozostała

92.62.Z

 

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 16:00

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj