logo bip.gov.pl

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Projekt RPO WP 2014-2020 / projekt rpo wp 2014-2020
1.

 

 

Projekt  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cieszanów

Projekt współfinansowany przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI. „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego ”, działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”

 

Celem głównym projektu jest budowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Cieszanów poprzez utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do celów szczegółowych projektu należą: zwiększenie poziomu  selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzania zgodnie z wymogami polskich i unijnych przepisów w tym zakresie, minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym; uporządkowanie gospodarki odpadami, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie, zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania, zapewnienie kompleksowych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami od ich zbiórki do unieszkodliwiania lub powtórnego wykorzystania, odzyskiwanie wartościowych surowców do powtórnego przetworzenia, realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z zasadami hierarchii postępowania z nimi, poprawa jakości usług, stworzenie warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników zbiórki odpadów, PSZOK i zakładu gospodarki odpadami, roboty i dostawy zaplanowane w ramach projektu przełożą się pośrednio na wzrost liczby miejsc pracy min. W przedsiębiorstwach i firmach związanych z branżą zajmującą się gospodarką odpadami np. produkcją pojemników oraz branżą budowlaną, dodatkowo w związku z planowanymi kampaniami informacyjno-edukacyjnymi zwiększenie świadomości społecznej, edukacji, działań proekologicznych zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2019 z perspektywą do 2019r.

Zakres rzeczowy projektu:

1.    Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu PSZOK polegająca na:

a)      Budowie budynku PSZOK po uprzedniej rozbiórce wiaty drewnianej i istniejącego budynku,

b)      Budowie magazynu szkła po uprzedniej rozbiórce zasieków z elementów żelbetowych – kątowych.

Czas realizacji: I – III kwartał 2018r. Za realizację zadania w projekcie odpowiedzialny będzie Wnioskodawca tj. ZUK Cieszanów.

2.    W ramach zadania planuje się dostawy:

·         Komputer typu laptop z oprogramowaniem – 1 szt.

·         Regał stalowy, ocynkowany z wanną wychwytową z PE odporną na działanie agresywnych substancji chemicznych – 2szt.

·         Wanna wychwytowa o wysokiej odporności chemicznej z PE – 1 szt.

·         Pojemnik zamykany – 1 szt.

·         Pojemnik otwarty – 1 szt.

·         Regał stalowy, ocynkowany warsztatowy – 7 szt.

·         Pojemnik zamykany – 3 szt.

·         Waga pomostowa do 2,50 t – 1 szt.

·         Pojemnik z PE na baterie – 1 szt.

·         Pojemnik na świetlówki – 1 szt.

·         Kontener o pojemności 15m3 – 3 szt.

·         Kontener o pojemności 10m3 -1 szt.

·         Prasa do tworzyw sztucznych, papieru i tektury – 1 szt.

·         Wózek paletowy z wagą – 1 szt.

·         Waga najazdowa – 1 szt.

·         Stół warsztatowy – 1 szt.

·         Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem – 1 szt.

·         Kontener o pojemności 32m3 – 3 szt.

·         Tablice informacyjne – 2 szt.

·         Tabliczki informacyjne – 20 szt.

·         Kolorowanka dla dzieci – 600 szt.

·         Broszura – 600 szt.

·         Naklejka magnetyczna – 2000 szt.

Czas realizacji: I – III kwartał 2018r. Za realizacje zadania odpowiedzialny będzie Wnioskodawca  tj. ZUK Cieszanów.

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 16:42

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj