logo bip.gov.pl

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia / o przetargach
1.

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego Ciągniki Ursus C385

OGŁOSZENIE

o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego Ciągniki Ursus C385

na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie

1. Sprzedający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie

2. Adres: ul. Kościuszki 6 37-611 Cieszanów

3. Osoba upoważniona do kontaktów: Ciepły Wiesław tel. 602 749 092

4. Opis pojazdu:

Ciągniki Ursus C385 rok produkcji 1978 r

5. Ze stanem pojazdu można zapoznać się w obecności pracownika Zakładu Usług Komunalnych do dnia 27.01.2020 r.

6. Oferty można składać do dnia 28.01.2020 r. do godz. 09.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie. Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie, 37-611 Cieszanów z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż pojazdów .” Nie otwierać przed godz. 09.15 w dniu 28.01.2020 r.

7. Oferta powinna zwierać :

- Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta;

- Oferowaną cenę;

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2020 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie

9. Wadium 1000 zł

10. Sprzedający dokona wyboru oferty z najwyższą ceną.

11. Jeżeli nie będzie możliwości wyboru oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Sprzedający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Sprzedającego ofert dodatkowych.

12. Sprzedający informuje, że jest podatnikiem VAT. Cena oferenta musi zawierać podatek VAT

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

14. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Sprzedający niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2020-01-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-01-24
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-24 16:17

rejestr zmian publikacji »

2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 602900-N-2019 z dnia 2019-09-27 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie” wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków

 Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-28 11:40

rejestr zmian publikacji »

3.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 595709-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie” wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków

 Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-26 12:28

rejestr zmian publikacji »

4.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie nr 594251-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z 0.o.: Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie” Prasa taśmowa z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym -dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-25 20:56

rejestr zmian publikacji »

5.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie nr 594212-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z 0.0.: Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie” Sitopiaskownik - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-25 20:53

rejestr zmian publikacji »

6.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

,,Budowa kanalizacji przy ul Kościuszki i modernizacja oczyszczalni

ścieków w Cieszanowie” Sitopiaskownik - dostawy

 


Załączniki: Rozmiar:
370.971 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-04 10:53

rejestr zmian publikacji »

7.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

,,Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków

w Cieszanowie" Prasa taśmowa z zagęszczaczem śrubowo – bębnowym - dostawy

 


Załączniki: Rozmiar:
355.112 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-04 10:46

rejestr zmian publikacji »

8.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie nr 590659-N-2019 z dnia 2019-08-28 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z 0.o.: Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie” Prasa taśmowa z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym -dostawy

 Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-05 09:35

rejestr zmian publikacji »

9.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie nr 590597-N-2019 z dnia 2019-08-28 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z 0.0.: Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie” Sitopiaskownik -dostawy

 Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-05 09:38

rejestr zmian publikacji »

10.

Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie.

Ogłoszenie nr 588127-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z 0.o.: Budowa kanalizacji przy ul. Kościuszki i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-18 11:06

rejestr zmian publikacji »

11.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki: Rozmiar:
881.271 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 21:19

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja z otwarcia ofert


Załączniki: Rozmiar:
323.645 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 07:21

rejestr zmian publikacji »

13.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki: Rozmiar:
1.052 MB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-10 16:26

rejestr zmian publikacji »

14.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 541899-N-2018 z dnia 2018.04-09 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cieszanów - Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Cieszanowie


Załączniki: Rozmiar:
539.253 KB
9.995 MB
123.108 KB
2.685 MB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-10 07:23

rejestr zmian publikacji »

15.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 536936-N-2018 z dnia 2018.03-27 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cieszanów - Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w CieszanowiePodmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 16:32

rejestr zmian publikacji »

16.

Informacja z otwarcia ofert


Załączniki: Rozmiar:
46.122 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-24 06:25

rejestr zmian publikacji »

17.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 532616-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Cieszanów - Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w CieszanowiePodmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-28 07:59

rejestr zmian publikacji »

18.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 527548-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
w Gminie Cieszanów


Załączniki: Rozmiar:
508.438 KB
1.312 MB
4.740 MB
5.865 MB
1.996 MB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-11 21:21

rejestr zmian publikacji »

19.

Zawiadomienie o wyniku przetargu ofertowego


            Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie zawiadamia, że w wyniku przetargu ofertowego dotyczącego sprzedaży ciągników za najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

 

1.    AGROTECH Krystyna Jabłońska

Wojny-Izdebnik 1

18-210 Szepietowo

Oferowana cena za zakup ciągnika Ursus C 385 r. prod. 1978 - 7.379,00 zł.

 

2.    F.H.U. AGNEX Agnieszka Kołodziej

Zabagnie ul.Radosna 82

32-340 Wolbrom

Oferowana cena za zakup ciągnika Białoruś MTZ 82 r. prod. 1997 - 21.105,00 zł.

 

Do przetargu przystąpili następujący oferenci:

Lp

Nazwa i adres Oferenta

Oferowane ceny zakupu - brutto

Ursus C385

Białoruś MTZ 82

1

DJ METJózef Olak

ul. Krzywa 34

37-450 Stalowa Wola

4.077,00

6.088,00

2

Tomasz Kołacz AGROTOM

Wężerów 34

32-090 Słomniki

-

17.250,00

3

AGROTECH Krystyna Jabłońska

Wojny-Izdebnik 1

18-210 Szepietowo

7.379,00

15.779,00

4

AGROMAR Mariusz Wożniak

ul. Wiejska 134

26-400 Przysucha

4.100,00

15.700,00

5

F.H.U. AGNEX Agnieszka Kołodziej

Zabagnie ul. Radosna 82

32-340 Wolbrom

5.126,00

21.105,00

6

Tomasz Ziąber

Stare Oleszyce ul. Wiejska 146

37-630 Oleszyce

-

7.500,00

7

Zakład Usług Leśnych Sęga Jan

Krowica Hołodowska 134

37-625 Krowica Sama

-

11.070,00

 

           

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                                      Wiesław Ciepły

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 08:14

rejestr zmian publikacji »

20.

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego Ciągniki Ursus C385 i Białoruś MTZ 82

OGŁOSZENIE

o sprzedaży w trybie przetargu ofertowego Ciągniki Ursus C385 i Białoruś MTZ 82

na podstawie Zarządzenia Prezesa  Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie

1. Sprzedający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie

2. Adres: ul. Kościuszki 6 37-611 Cieszanów

3. Osoba upoważniona do kontaktów: Ciepły Wiesław tel. 602 749 092

4. Opis pojazdu:

Ciągniki Ursus C385 rok produkcji 1978 r

 Białoruś MTZ 82 rok produkcji    1997

6. Ze stanem pojazdu można zapoznać się w obecności pracownika Zakładu Usług Komunalnych do dnia 01.03.2018 r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną do kontaktów.

7. Oferty można składać do dnia 02.03.2018 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie. Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie, 37-611 Cieszanów z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż pojazdów .” Nie otwierać przed godz. 10.15 w dniu 02.03.2018 r.

8. Oferta powinna zwierać :

- Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę ( firmę ) i siedzibę oferenta;

- Oferowaną cenę;

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z.o.o w Cieszanowie

10. Sprzedający dokona wyboru oferty z najwyższą ceną.

11. Jeżeli nie będzie możliwości wyboru oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Sprzedający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Sprzedającego ofert dodatkowych.

12. Sprzedający informuje, że jest podatnikiem VAT. Cena oferenta musi zawierać podatek VAT

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

14. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Sprzedający niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-26 09:46

rejestr zmian publikacji »

21.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

ZUK.1.2015.SzK                              Cieszanów, dnia 2015-06-25
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów – Cieszanów gm. Cieszanów


Załączniki: Rozmiar:
295.124 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-25 19:14

rejestr zmian publikacji »

22.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O.271.4.15SzK                                                      Cieszanów 2015-04-01

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Cieszanów: Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów - Cieszanów gm. Cieszanów

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie, tel. 16 6311296, faks 16 6311296.

 

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-cieszanow.4bip.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Kolektora Tłocznego Kanalizacji Sanitarnej Dachnów - Cieszanów gm. Cieszanów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa rurociągu tłocznego z miejscowości Dachnów do miejscowości Cieszanów rurociągiem PE fi 110 (SDR- 17) PN- 10 zgrzewanych doczołowo w suchym wykopie. Rewizyjne i odpowietrzające fi 1000. Długość rurociągu 4455 mb. 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.07.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

        wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminy składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej na kwotę 100 000,00 zł. . - załącznik oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

    1 - Cena - 90

    2 - Gwarancja - 10

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

zmiana terminu (może nastąpić wówczas gdyby nastąpiły okoliczności nie przewidziane w trakcie zawierania umowy nie wynikające z winy żadnej ze stron np. klęska żywiołowa, ulewne deszcze, długotrwałe braki energii elektrycznej itp. Termin może ulec wydłużeniu o czas w jakim występowały dane okoliczności.) zmiana materiałów (może nastąpić tylko wówczas gdy materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia będą takiej samej jakości jak zaproponowane w ofercie bądź lepsze. Zmianę materiałów musi zatwierdzić inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym) zmiana technologii wykonania (może nastąpić wówczas gdy zastosowana technologia będzie równoważna lub lepsza od zaproponowanej w ofercie. Zmianę technologii musi zatwierdzić inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym )

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zuk-cieszanow.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres: ul. Kościuszki 6; 37-611 Cieszanów.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2015 godzina 08:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres: ul. Kościuszki 6; 37-611 Cieszanów pok. nr 1.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

V. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 130604 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015

 


Załączniki: Rozmiar:
784.367 KB
1.015 MB
548.644 KB
190.673 KB
174.190 KB
136.281 KB
151.982 KB
152.204 KB
143.785 KB
181.414 KB
198.423 KB
120.634 KB
83.555 KB
92.227 KB
146.886 KB
210.938 KB
202.974 KB
186.819 KB
9.670 MB
5.873 MB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Mirosław Mazurkiewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Mirosław Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-01 15:32

rejestr zmian publikacji »

23.

Zawiadomienie o wyniku postępowania na Budowę budynku sortowni odpadów komunalnych

Cieszanów, dnia 2012-09-19

ZUK 1/12

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz.759 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę budynku sortowni odpadów komunalnych

za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Zakład produkcji Drzewnej

Zdzisław Kociołek

Nowe Sioło 147 A 37-611 Cieszanów

Wynagrodzenie ofertowe brutto: 605 313,89 (słownie: sześćset pięć tysięcy trzysta trzynaście złoty 89/100). Punktacja w kryterium cena 100 pkt.
W/w oferta była najkorzystniejsza pod względem bilansu punktów, a jej cena nie przekraczała kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nie został wykluczony na podstawie art.24 cyt. wyżej ustawy, spełniał warunki i wymagania określone w art.22 tej ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1. Do przetargu przystąpiły również Firmy :

 

Lp.

 

 Nazwa wykonawcy

 

 Cena ofertowa brutto w zł

 

 

liczba pkt.

 

 

 

670 950,36

90

1

Usługi  Budowlane BUD –MONT

Tadeusz Bednarczyk

ul. Handlowa 7 37-600 Lubaczów

2

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane  „BUDEXIM” S.A.

ul. Poniatowskiego  53 37-500 Jarosław

841 382,32

72

3

Zakład Usługowo Handlowy

 Czesław Tomków

ul. Sikorskiego 4

37-611 Cieszanów

649 933,35

93

4

JNTS Usługi Projektowo Budowlane  ul. Szopena 19 37-600 Lubaczów

737 880,54

82

5

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane Roman Głowa 

ul. Mickiewicza 14

23-400 Zamość

749 160,45

80

6

Firma Remontowo Budowlana PIOTROWSKI Paweł Piotrowski

Piwoda 150 37-522 Wiązownica

964 314,07

62

7

Usługi Remontowo Budowlane

Grzegorz Pacuła Tuczępy 326

37-514 Munina

678 658,36

89

8

Zakład produkcji Drzewnej

Zdzisław Kociołek

Nowe Sioło 147 A 37-611 Cieszanów

605 313,89

100

9

Zenon Kociołek ZEN – BUD

Łukawiec 142D 37-626 Łukawiec

580 455,61

-----

 

  1. Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu    zostały odrzucone   oferty.

9

Zenon Kociołek ZEN – BUD

Łukawiec 142D 37-626 Łukawiec

Zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4  który mówi że wyklucza się wykonawców którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający w dniu 06.09.2012roku wezwał wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów: wykazu robót oraz potwierdzających należyte wykonanie referencji, wyznaczając termin do uzupełnienia na dzień 12.09.2012r. W powyższym terminie wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, więc zgodnie z zapisami art.24 ust 2 pkt.2 cytowanej wyżej ustawy, oferta podlega wykluczeniu..

 

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym  postępowaniu został  wykluczony następujący wykonawca:

9

Zenon Kociołek ZEN – BUD

Łukawiec 142D 37-626 Łukawiec

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Środki ochrony prawnej.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – dział VI..

Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art.94 ust.1 cyt. wyżej ustawy, przed upływem terminu związania ofertą. O terminie Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnym pismem.

W imieniu Zamawiającego

 

                                                                                               Prezes

                                                                                 

                                                                                         Wiesław Ciepły

 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2012-09-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-19 13:49

rejestr zmian publikacji »

24.

WYJAŚNIENIE

Cieszanów  2012-08-21

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ,

 ul. Kościuszki 6,

 37-611 Cieszanów,

 

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZUK 1/12

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr . ZUK 1/12 w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

 

na Budowa budynku sortowni odpadów komunalnych

 

 

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIE

 

 

 

treści SIWZ

 

 

 

 

 

Gmina Cieszanów., działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa budynku sortowni odpadów komunalnych

Pytania wpłynęły od dwóch Wykonawców.

 

 

 

 

 Pytanie 1

 

 

Brak rysunku konstrukcyjnego nr 7K wiązarów kratowych drewnianych WK - 16.50m

 

 

 

 Odpowiedź 1

 

 

Zamawiajacy dołącza do niniejszych  wyjaśnień rysunek konstrukcyjny nr 7K kratownicy drewnianej.Do wykonania kratownicy stosować drewno sosnowe klasy C35 o max wilgotności 12%. Wszystkie łączniki jak gwoździe, śruby itp. stalowe nierdzewne. Mocowanie krat do wieńca żelbetowego za pomocą złączy kątowych nierdzewnych kotwami  M12, L=150mm.

Przy wycenie wiązarów kratowych element 3 Dach, konstrukcja, ocieplenie i pokrycie poz. 1 należy zwiększyć zużycie drewna do

0,054 m3/m2 połacch  i dachowej zgodnie z uzupełnionym przedmiarem robót.

 

 

 Pytanie 2

Brak w przedmiarach robót pozycji dotyczącej stropów nad parterem część socjalna  gęstożebrowanych POROTHERM 19/65, 5+4

Odpowiedź 2

W opisie technicznym dotyczącym stropu nad parterem (część socjalna) błędnie zapisano strop gęstożebrowy POROTHERM 19/62,5+4. Powinno być strop drewniany belkowy z podsufitką z płyt GK wodoodpornych gr. 12,5mm na ruszcie metalowym. Rysunek tego stropu nr 5K. załączamy jako załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Poszczególne elementy tego stropu podano w przedmiarze robót, i tak:

- element 3 Dach, konstrukcja, ocieplenie i pokrycie poz. 11 belki drewniane     w ilości 1,404 m3 - element 6 Tynki wewnętrzne poz. 3 Ruszt metalowy w ilości 82,6m2 poz. 4 Podsufitka z płyt GK wodoodpornych w ilości 82,6m2 Dodatkowo należy wycenić izolację poziomą stropu z folii PE gr. 0,3mm w ilości 82,6m2.

Pytanie 3

Proszę o dołączenie do dokumentacji rysunku  więzara  dachowego - rysunek 7K  Rozdział 6  poz. 2 Podsufitka z blachy - brak rusztu do montażu blachy i foli.Rozdział 4 poz. 3 Izolacja z foli pod posadzkę - w PT jest 2 razy natomiast w przedmiarze robót jest 1x . Czy zakres robót nie obejmuje tynków zewnętrznych - brak w przedmiarze?

 

Odpowiedż 3 

Rysunek 7K został załączony do niniejszych wyjaśnień jako załącznik. Podsufitkę z blachy  należy zamontować do kratownicy bez rusztów metalowych. Izolację pod posadzkę należy ująć zgodnie z projektem budowlanym zgodnie z zapisami siwz przedmiar robót został udostępninony poglądowo.

 

Pytanie 4 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu proszę o wyjaśnienie w jaki sposób będzie wykończona elewacja budynku:

- brak tynku zewnętrznego wg dokumentacji i opisu

- brak malowania farbą fasadową

- brak wykończenia cokołu budynku

ponadto brak wkładu kominowego ze staki kwasoodpornej.

Proszę o wyjaśnienie czy powyższe elementy doliczyć do kosztorysu ofertowego.

 

Odpowiedż 4

Opis elewacji budynku zawiera się w załączniku do SIWZ Projekt budowlany część architektoniczna. Należy wycenić prace zgodnie z opisem. Tynki zewnętrzne – cem. Wap. Malowane farbą fasadową (krzemianową) Cokół budynku wykończony tynkiem mozaikowym

 

 

 

 

 

Zamawiający,  postanowił  przedłużyć termin składania ofert.:

Nowy termin składania ofert:  30.08.2012 do godziny  08:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych sp. Z o.o. (budynek Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie ul. Kościuszki 4 , 37-611 Cieszanów),.

 

 

 

 

 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

 

 

 

 

         

 Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-21 21:09

rejestr zmian publikacji »

25.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZUK1/2012                                                                                                  Cieszanów 2012-08-21OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 292580 - 2012 data 08.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie, tel. 16 6311296, fax. 16 6311296.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

       Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).

       W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8..

       W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45000000-7.

       Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

       W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 08:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych sp. Z o.o. (budynek Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie ul. Kościuszki 4 , 37-611 Cieszanów),..

       W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2012 godzina 08:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych sp. Z o.o. (budynek Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie ul. Kościuszki 4 , 37-611 Cieszanów),..

 


Numer ogłoszenia: 308868 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-21 20:41

rejestr zmian publikacji »

26.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku sortowni odpadów komunalnych

ZUK.1/12                                                                              Cieszanów 2012-08-08

 Budowa budynku sortowni odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie, tel. 16 6311296, faks 16 6311296.

ñ Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-cieszanow.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku sortowni odpadów komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa budynku sortowni odpadów komunalnych. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z dachem dwuspadowym zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy - 647,19m2 , powierzchnia użytkowa 597,3m2 kubatura 4051,0m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

ñ Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ñ III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub rozbudowie , budowie budynku na kwotę 400 000,00. Ocena na zasadzie spełnia nie spełnia

ñ III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje: co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej; osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy, Ocena na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ñ III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

ñ wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

ñ oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

ñ III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ñ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ñ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

ñ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

ñ III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ñ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

ñ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiana terminu (może nastąpić wówczas gdyby nastąpiły okoliczności nie przewidziane w trakcie zawierania umowy nie wynikające z winy żadnej ze stron np. klęska żywiołowa, ulewne deszcze, długotrwałe braki energii elektrycznej itp. Termin może ulec wydłużeniu o czas w jakim występowały dane okoliczności.)Dodatkowo termin może zostać wydłużony o czas niezbędny do zagospodarowania terenu z przyczyn zaistniałej wczesnej zimy. Sadzenie drzew i krzewów zostanie wówczas przesunięte na okres wiosenny tak by nie narazić roślin na przemarznięcie . 2) zmiana materiałów (może nastąpić tylko wówczas gdy materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia będą takiej samej jakości jak zaproponowane w ofercie bądź lepsze. Zmianę materiałów musi zatwierdzić inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym) 3) zmiana technologii wykonania (może nastąpić wówczas gdy zastosowana technologia będzie równoważna lub lepsza od zaproponowanej w ofercie. Zmianę technologii musi zatwierdzić inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym )

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuk-cieszanow.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zakład Usług Komunalnych sp. Z o.o. ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2012 godzina 08:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych sp. Z o.o. (budynek Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie ul. Kościuszki 4 , 37-611 Cieszanów),.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

V. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Numer ogłoszenia: 292580 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012

 

Prezes

 

Wiesław CiepłyPodmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-08 22:59

rejestr zmian publikacji »

27.

Zawiadomienie o wyniku postępowania 2

http-equiv="Content-Type" />
Cieszanów, dnia 2010-04-14
ZUK 3/2010
 
 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego numer ZUK 03/2010 na: Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów.

za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Zakład Obróbki Metali „ROCZNIAK”

ul. Piaskowa 5
66-008 Świdnica

Wynagrodzenie ofertowe brutto: 90 280,00 (słownie: dziewięćdziesiąt dwieście osiemdziesiąt  złoty 00/100 ). Punktacja w kryterium cena 100 pkt.W/w oferta była najkorzystniejsza pod względem bilansu punktów, a jej cena nie przekraczała kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nie został wykluczony na podstawie art.24 cyt. wyżej ustawy, spełniał warunki i wymagania określone w art.22 tej ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.       Do przetargu nie  przystąpiły inne firmy.
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena ofertowa brutto w zł
liczba pkt.
 
1

Zakład Obróbki Metali „ROCZNIAK”

ul. Piaskowa 5
66-008 Świdnica
90 280,00
100
2
Artych Recykling Andrzej Artych
ul. Wyszyńskiego 17/28
 08-110 Siedlce
105 164,00
85,84
3
Ośrodek Badawczo Rozwojowy

EKOLOGII MIAST

Ul. Lipowa 78
90-568 Łódź
102 480,00
-----
 
nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
3
Ośrodek Badawczo Rozwojowy
EKOLOGII MIAST
Ul. Lipowa 78
90-568 Łódź

Art. 24 ust. 1 pkt. 3   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.   Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty:

 
 

3.                  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:

 
nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

3
Ośrodek Badawczo Rozwojowy

EKOLOGII MIAST

Ul. Lipowa 78
90-568 Łódź

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z przetargu nieograniczonego na Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów.. na podstawie Art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp

Zamawiający w dniu 31.03.2010r wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w piśmie z dnia 7 kwietnia uzupełnił tylko część dokumentów, brak jest uzupełnienia referencji potwierdzających dostawą prasy sortowniczej. W związku z tym Zamawiający postanowił zgodnie z w/w artykułem wykluczyć wykonawcę   z postępowania.

 

Zgodnie z art.94 ust.1 cyt. wyżej ustawy podpisanie umowy nastąpi w terminie przed upływem terminu związania ofertą. Terminie zostanie powiadomiony wykonawca oddzielnym pismem.

 
 
 
 

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2010-04-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-14 18:28

rejestr zmian publikacji »

28.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

http-equiv="Content-Type" />
Cieszanów, dnia 2010-03-19
ZUK 1/2010
 
 
 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego numer ZUK 01/10 na: Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów.

za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

P.P.H.U „GNIOTPOL”

Gniot Kazimierz

Kurznie ul. Mickiewicza 15a

46-037 Karłowice

Wynagrodzenie ofertowe brutto: 217 135,60zł  (słownie: dwieście siedemnaście  tysięcy sto trzydzieści pięć  złoty 60/100 ). Punktacja w kryterium cena 100 pktW/w oferta była najkorzystniejsza pod względem bilansu punktów, a jej cena nie przekraczała kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, nie został wykluczony na podstawie art.24 cyt. wyżej ustawy, spełniał warunki i wymagania określone w art.22 tej ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
  1.  Do przetargu nie  przystąpiły inne firmy.
 
 

2.   Działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  zostały odrzucone żadne oferty.

 

3.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 


Zgodnie z art.94 ust.1 cyt. wyżej ustawy podpisanie umowy nastąpi w terminie przed upływem terminu związania ofertą. Terminie zostanie powiadomiony wykonawca oddzielnym pismem.


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2010-04-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-04-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-14 18:26

rejestr zmian publikacji »

29.

Ogłoszenie 3

Cieszanów: Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów

Numer ogłoszenia 71648 - 2010.; data zamieszczenia: 15.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie, tel. (016) 631 12 96, faks (016) 631 12 96.

?       Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-cieszanow.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów. tj. zakup linii sortowniczej oraz prasy do zgniatania i paczkowania odpadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii sortowniczej 4 stanowiskowej, oraz prasy do zgniatania i paczkowania odpadów dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.62.00.6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Do 31.05.2010r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI

?       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

?       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

?       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

?       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

?       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

?       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

?       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

?       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

?       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

?       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

?       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

ü III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ü Oświadczenie że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym celu wykonawca składa stosowne oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do jego reprezentowania na formularzu stanowiącym (zał. nr 3 do SIWZ)

ü Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie.

 

?       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ü oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 4 do SIWZ

 

ü aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony lub potwierdzony o swej aktualności przez organ wydający dokument nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

ü aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ? wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

ü pełnomocnictwo do złożenia oferty i lub podpisania umowy, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

ü oświadczenie o udzieleniu gwarancji (zał. nr 5 do SIWZ)

ü oświadczenie o wykonaniu zadania w terminie za stałą cenę podaną w ofercie (zał. nr 6 do SIWZ);

ü opisu urządzeń technicznych, instrukcję obsługi.

 
?       III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

?       Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 

 
 

       - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuk-cieszanow.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, woj. Podkarpackie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2010 godzina 1000, miejsce: Siedziba Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki: Rozmiar:
79.648 KB
63.626 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-15 19:18

rejestr zmian publikacji »

30.

Unieważnienie postępowania

ZUK/ 2/2010                                                                                  Cieszanów, dnia 11.03.2010r.

 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz U z 2007 r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.), zawiadamia się że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 
 
Uzasadnienie
 

Zamawiający w dniu 10.03.r postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z tym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 postanowił unieważnić postępowanie. 


Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2010-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-11 18:24

rejestr zmian publikacji »

31.

Ogłoszenie 2

Cieszanów: Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów

Numer ogłoszenia:       58596 -2010.; data zamieszczenia: 03.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie, tel. (016) 631 12 96, faks (016) 631 12 96.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-cieszanow.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów. tj. zakup linii sortowniczej oraz prasy do zgniatania i paczkowania odpadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii sortowniczej 4 stanowiskowej, oraz prasy do zgniatania i paczkowania odpadów dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.62.00.6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Do 31.05.2010r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony lub potwierdzony o swej aktualności przez organ wydający dokument nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuk-cieszanow.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, woj. Podkarpackie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2010 godzina 1000, miejsce: Siedziba Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki: Rozmiar:
55.795 KB
79.648 KB
30.782 KB
32.314 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-08 23:15

rejestr zmian publikacji »

32.

Ogłoszenie

Cieszanów: Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów

Numer ogłoszenia: 52852-2010.; data zamieszczenia: 25.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, woj. podkarpackie, tel. (016) 631 12 96, faks (016) 631 12 96.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk-cieszanow.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów komunalnych na terenie miejsko-wiejskiej gminy Cieszanów. tj. zakup samochodu śmieciarki oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nowego samochodu śmieciarki, oraz 44 pojemników o pojemności min. 1000 l. na odpady segregowane dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-3, 25.24.33.20-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI

·       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       W celu spełnienia tego warunku należy złożyć oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·       III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·       III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony lub potwierdzony o swej aktualności przez organ wydający dokument nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·       III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuk-cieszanow.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, woj. Podkarpackie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 godzina 1000, miejsce: Siedziba Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013r.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki: Rozmiar:
60.388 KB
97.197 KB
26.031 KB

Podmiot udostępniający informację: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Wiesław Ciepły
Osoba, która wprowadziła dane: Witold Batycki
Data wytworzenia informacji: 2008-03-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-03-12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 19:33

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj